Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P82 Zoogeografie

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 67 (21 %) Učebna: B7 Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá6x46.2 %
dobrá4x30.8 %
průměrná2x15.4 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 2.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.91

Vyučující

Vohralík Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Švátora Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Vohralík Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Švátora Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vohralík Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 1.5
Švátora Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%1x7.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné7x50 %
průměrné5x35.7 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x50 %
průměrný4x28.6 %
nízký3x21.4 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x14.3 %
průměrný9x64.3 %
nízký3x21.4 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět