Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P00 Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 31 / 73 (42 %) Učebna: VG Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá15x48.4 %
dobrá9x29 %
průměrná6x19.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x3.2 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x64.5 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.34
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x80.6 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano10x32.3 %
spíše ne6x19.4 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x35.5 %
spíše ano9x29 %
spíše ne8x25.8 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.97
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x22.6 %
přiměrěné19x61.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x16.1 %
průměr 1.73

Vyučující

Čepek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Čepek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano9x31 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.39
Čepek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x51.7 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne5x16.1 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x87.1 %
spíše ano1x3.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x6.5 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x61.3 %
spíše ano7x22.6 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.7 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž15x48.4 %
žena16x51.6 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.30x96.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x3.2 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé29x93.5 %
opakovaně2x6.5 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%22x71 %
75 – 50%7x22.6 %
50 – 25%2x6.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x12.9 %
nadprůměrné10x32.3 %
průměrné16x51.6 %
podprůměrné1x3.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.45
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký15x48.4 %
průměrný13x41.9 %
nízký3x9.7 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký16x51.6 %
průměrný12x38.7 %
nízký3x9.7 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět