Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P33 Vývoj přírody ČR

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 25 / 54 (46 %) Učebna: B7 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá17x68 %
dobrá8x32 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano7x28 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano5x20 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano7x28 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit9x36 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano7x28 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x40 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x56 %
nízké1x4 %
nemohu posoudit10x40 %
průměr 2.07

Vyučující

Ložek Vojen ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Ložek Vojen je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano3x12 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Ložek Vojen je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x88 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano7x28 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano11x44 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.62

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x48 %
žena13x52 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x76 %
Nmgr.6x24 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.24
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x76 %
75 – 50%5x20 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné8x32 %
průměrné16x64 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký16x64 %
průměrný9x36 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký14x56 %
průměrný10x40 %
nízký1x4 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět