Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A3 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 30 / 233 (13 %) Učebna: PUA Termín: Po,11:30
Poznámka: 2 paralelky 15aMS710P07Ap9 a p10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá9x30 %
dobrá14x46.7 %
průměrná6x20 %
špatná1x3.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.97
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x26.7 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne5x16.7 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x76.7 %
spíše ano6x20 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne8x26.7 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 2.16
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano6x20 %
spíše ne7x23.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x40 %
průměr 2.11
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x3.3 %
přiměrěné27x90 %
nízké1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 2

Vyučující

Hladíková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano16x53.3 %
spíše ne7x23.3 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 2.24
Hladíková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x83.3 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Hladíková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x26.7 %
spíše ano3x10 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x60 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne5x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x96.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano3x10 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x33.3 %
žena20x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.29x96.7 %
Nmgr.1x3.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé29x96.7 %
opakovaně1x3.3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%25x83.3 %
75 – 50%5x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x10 %
nadprůměrné12x40 %
průměrné14x46.7 %
podprůměrné1x3.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x6.7 %
průměrný22x73.3 %
nízký6x20 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x20 %
průměrný20x66.7 %
nízký4x13.3 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět