Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A2 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 40 / 233 (17 %) Učebna: PUA Termín: Čt,10:40
Poznámka: 3 paralelky - 15aMS710P07Ap26 a p12, p6

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá22x55 %
dobrá16x40 %
průměrná2x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x52.5 %
spíše ano14x35 %
spíše ne5x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano38x95 %
spíše ano2x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x45 %
spíše ano6x15 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit14x35 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x35 %
spíše ano12x30 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x30 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x5 %
přiměrěné34x85 %
nízké2x5 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 2

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x62.5 %
spíše ano14x35 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x97.5 %
spíše ano1x2.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x30 %
spíše ano4x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x60 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x67.5 %
spíše ano12x30 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x32.5 %
spíše ano17x42.5 %
spíše ne9x22.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x82.5 %
spíše ano5x12.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x30 %
žena28x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.40x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé39x97.5 %
opakovaně1x2.5 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%33x84.6 %
75 – 50%3x7.7 %
50 – 25%3x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x7.5 %
nadprůměrné10x25 %
průměrné27x67.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký14x35 %
průměrný24x60 %
nízký2x5 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký19x47.5 %
průměrný19x47.5 %
nízký2x5 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět