Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A1 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 80 / 233 (34 %) Učebna: B5 Termín: Po,16:30
Poznámka: 7 paralelek 15aMS710P07Ap1 a p3, p4, p27, p7, p5, p8

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá18x22.5 %
dobrá31x38.8 %
průměrná26x32.5 %
špatná5x6.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.23
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x20 %
spíše ano32x40 %
spíše ne24x30 %
rozhodně ne6x7.5 %
nemohu posoudit2x2.5 %
průměr 2.26
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano58x72.5 %
spíše ano22x27.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x23.8 %
spíše ano21x26.3 %
spíše ne15x18.8 %
rozhodně ne2x2.5 %
nemohu posoudit23x28.8 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x15 %
spíše ano25x31.3 %
spíše ne11x13.8 %
rozhodně ne4x5 %
nemohu posoudit28x35 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké8x10 %
přiměrěné54x67.5 %
nízké5x6.3 %
nemohu posoudit13x16.3 %
průměr 1.96

Vyučující

Makovička Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x12.5 %
spíše ano30x37.5 %
spíše ne25x31.3 %
rozhodně ne14x17.5 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 2.54
Makovička Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x35.4 %
spíše ano34x43 %
spíše ne14x17.7 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit2x2.5 %
průměr 1.84
Makovička Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x15.4 %
spíše ano6x7.7 %
spíše ne3x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit57x73.1 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x32.5 %
spíše ano41x51.3 %
spíše ne13x16.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano63x79.7 %
spíše ano9x11.4 %
spíše ne2x2.5 %
rozhodně ne5x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano53x66.3 %
spíše ano21x26.3 %
spíše ne2x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x5 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž36x45 %
žena44x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.80x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé76x95 %
opakovaně4x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%58x72.5 %
75 – 50%15x18.8 %
50 – 25%6x7.5 %
méně než 25%1x1.3 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré7x8.8 %
nadprůměrné17x21.3 %
průměrné44x55 %
podprůměrné9x11.3 %
špatné3x3.8 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x10 %
průměrný45x56.3 %
nízký27x33.8 %
průměr 2.24
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký19x24.1 %
průměrný48x60.8 %
nízký12x15.2 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět