Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P233 Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 23 (74 %) Učebna: Z1 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá1x5.9 %
dobrá13x76.5 %
průměrná2x11.8 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.18
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2

Vyučující

Tomeš Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Tomeš Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Tomeš Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano12x70.6 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.8x47.1 %
Nmgr.9x52.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.53
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%2x11.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x41.2 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x29.4 %
průměrný11x64.7 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x11.8 %
průměrný14x82.4 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět