Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421S30A Uhelný seminář

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 23 / 45 (51 %) Učebna: VP Termín: St,09:00
Poznámka: bez hodnocení vyučujícíh (na každou přednášku jiný vyučující)

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá9x39.1 %
dobrá10x43.5 %
průměrná3x13 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne4x17.4 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit8x34.8 %
průměr 2.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit11x47.8 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné19x82.6 %
nízké3x13 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.14

Vyučující

Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x34.8 %
žena15x65.2 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.18x78.3 %
Nmgr.5x21.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.22
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x60.9 %
opakovaně9x39.1 %
průměr 1.39
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%14x60.9 %
75 – 50%9x39.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné2x8.7 %
průměrné18x78.3 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x17.4 %
průměrný15x65.2 %
nízký4x17.4 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x13 %
průměrný18x78.3 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět