Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P23 Tvorba map

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 23 / 28 (82 %) Učebna: K2 Termín: Čt,16:30
Poznámka: PŘ + CV

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x21.7 %
dobrá12x52.2 %
průměrná6x26.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x52.2 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x30.4 %
přiměrěné13x56.5 %
nízké2x8.7 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.77

Vyučující

Šára Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Šára Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Šára Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.68

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž11x47.8 %
žena12x52.2 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x82.6 %
Nmgr.4x17.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x91.3 %
opakovaně2x8.7 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%22x95.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné16x69.6 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký12x52.2 %
průměrný11x47.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x13 %
průměrný17x73.9 %
nízký3x13 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět