Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P32 Toxikologie

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 44 / 126 (35 %) Učebna: CH1 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá21x47.7 %
dobrá17x38.6 %
průměrná6x13.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.66
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x59.1 %
spíše ano16x36.4 %
spíše ne2x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano40x90.9 %
spíše ano3x6.8 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x68.2 %
spíše ano10x22.7 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit2x4.5 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x36.4 %
spíše ano20x45.5 %
spíše ne2x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x13.6 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké18x40.9 %
přiměrěné23x52.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x6.8 %
průměr 1.56

Vyučující

Nesměrák Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x38.6 %
spíše ano24x54.5 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Nesměrák Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x68.2 %
spíše ano9x20.5 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 1.28
Nesměrák Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x36.4 %
spíše ano2x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x59.1 %
průměr 1.11
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x65.9 %
spíše ano13x29.5 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano44x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano31x70.5 %
spíše ano8x18.2 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.5 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž16x36.4 %
žena28x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.42x95.5 %
Nmgr.2x4.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé41x93.2 %
opakovaně3x6.8 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%31x70.5 %
75 – 50%12x27.3 %
50 – 25%1x2.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré7x15.9 %
nadprůměrné8x18.2 %
průměrné29x65.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký25x56.8 %
průměrný18x40.9 %
nízký1x2.3 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký18x40.9 %
průměrný22x50 %
nízký4x9.1 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět