Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P53 Toxikologie

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 11 / 30 (37 %) Učebna: B312 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x18.2 %
dobrá8x72.7 %
průměrná0x0 %
špatná1x9.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 2

Vyučující

Horníková Daniela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Horníková Daniela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Horníková Daniela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x45.5 %
žena6x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.2x18.2 %
Nmgr.9x81.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.82
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%8x72.7 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné9x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x18.2 %
průměrný9x81.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x9.1 %
průměrný9x81.8 %
nízký1x9.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět