Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P11 Teorie sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 18 / 82 (22 %) Učebna: LR Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x17.6 %
dobrá10x58.8 %
průměrná4x23.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x38.9 %
přiměrěné9x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.56

Vyučující

Sýkora Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne7x38.9 %
rozhodně ne3x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Matoušek Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano9x50 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Novotný Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne7x38.9 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.59
Sýkora Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Matoušek Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Novotný Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.63
Sýkora Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.67
Matoušek Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.5
Novotný Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x72.2 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž11x61.1 %
žena7x38.9 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.4x22.2 %
Nmgr.14x77.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.78
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%14x77.8 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x22.2 %
nadprůměrné9x50 %
průměrné5x27.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.06
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x22.2 %
průměrný7x38.9 %
nízký7x38.9 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x27.8 %
průměrný8x44.4 %
nízký5x27.8 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět