Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P98 Teorie fyzické geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 33 (33 %) Učebna: VEZ Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x27.3 %
dobrá3x27.3 %
průměrná3x27.3 %
špatná2x18.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 2.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 2.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x45.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 2

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.1
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x36.4 %
žena7x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.2x18.2 %
Nmgr.9x81.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.82
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%11x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x18.2 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné9x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x18.2 %
průměrný8x72.7 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x9.1 %
průměrný6x54.5 %
nízký4x36.4 %
průměr 2.27
Vybrat jiný předmět