Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P100 Teorie a praxe geografického vzdělávání

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 15 / 18 (83 %) Učebna: D Termín: Út,09:00
Poznámka: PŘ+CV

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x20 %
dobrá7x46.7 %
průměrná5x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano9x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x26.7 %
přiměrěné9x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.69

Vyučující

Marada Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.64
Hanus Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47
Řezníčková Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Marada Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Hanus Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Řezníčková Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Marada Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 2.25
Hanus Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 2.25
Řezníčková Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x20 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 2.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x13.3 %
žena13x86.7 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.10x66.7 %
Nmgr.3x20 %
Ph.D.2x13.3 %
průměr 1.47
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%14x93.3 %
75 – 50%1x6.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x13.3 %
průměrné13x86.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x13.3 %
průměrný12x80 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x26.7 %
průměrný11x73.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět