Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P07C Teoretické základy analytické chemie

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 8 / 27 (30 %) Učebna: CH4 Termín: Út,09:50
Poznámka: CV

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x87.5 %
dobrá1x12.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x25 %
přiměrěné5x62.5 %
nízké1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88

Vyučující

Křížek Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Nesměrák Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Křížek Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Nesměrák Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Křížek Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 1
Nesměrák Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž1x12.5 %
žena7x87.5 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.8x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé5x71.4 %
opakovaně2x28.6 %
průměr 1.29
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%8x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x25 %
průměrné6x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x37.5 %
průměrný5x62.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x25 %
průměrný6x75 %
nízký0x0 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět