Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P42 Struktura a funkce biologických membrán

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 48 (35 %) Učebna: B2P Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá9x52.9 %
dobrá8x47.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne4x23.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.59
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné9x52.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 1.9

Vyučující

Rudajev Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.44
Rudajev Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Rudajev Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x82.4 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž1x5.9 %
žena16x94.1 %
průměr 1.94
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.6x35.3 %
Nmgr.11x64.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.65
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x94.1 %
75 – 50%1x5.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x47.1 %
průměrný8x47.1 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x37.5 %
průměrný10x62.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět