Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z3 Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 45 / 196 (23 %) Učebna: PUA Termín: St,09:50
Poznámka: 3 paralelky 15aMD360P03Zx09 a x03 a x04

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá6x13.6 %
dobrá25x56.8 %
průměrná10x22.7 %
špatná3x6.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.23
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x15.6 %
spíše ano16x35.6 %
spíše ne18x40 %
rozhodně ne3x6.7 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 2.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x66.7 %
spíše ano15x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x37.8 %
spíše ano19x42.2 %
spíše ne3x6.7 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit5x11.1 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x11.1 %
spíše ano24x53.3 %
spíše ne10x22.2 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit5x11.1 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké12x26.7 %
přiměrěné30x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x6.7 %
průměr 1.71

Vyučující

Pecková Monika ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x4.4 %
spíše ano16x35.6 %
spíše ne19x42.2 %
rozhodně ne4x8.9 %
nemohu posoudit4x8.9 %
průměr 2.61
Pecková Monika je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x53.3 %
spíše ano19x42.2 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Pecková Monika je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x15.6 %
spíše ano18x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x44.4 %
průměr 1.72
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x28.9 %
spíše ano28x62.2 %
spíše ne2x4.4 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x86.7 %
spíše ano1x2.2 %
spíše ne2x4.4 %
rozhodně ne3x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x75.6 %
spíše ano11x24.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž31x68.9 %
žena14x31.1 %
průměr 1.31
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.45x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé40x93 %
opakovaně3x7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%21x46.7 %
75 – 50%7x15.6 %
50 – 25%10x22.2 %
méně než 25%7x15.6 %
průměr 2.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x6.7 %
nadprůměrné7x15.6 %
průměrné28x62.2 %
podprůměrné4x8.9 %
špatné3x6.7 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x4.4 %
průměrný26x57.8 %
nízký17x37.8 %
průměr 2.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x15.6 %
průměrný26x57.8 %
nízký12x26.7 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět