Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z1 Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 13 / 196 (7 %) Učebna: PUA Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x16.7 %
dobrá8x66.7 %
průměrná1x8.3 %
špatná1x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne7x53.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x23.1 %
přiměrěné9x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.75

Vyučující

Zváka Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.54
Zváka Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42
Zváka Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x69.2 %
žena4x30.8 %
průměr 1.31
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.11x84.6 %
Nmgr.1x7.7 %
Ph.D.1x7.7 %
průměr 1.23
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé8x61.5 %
opakovaně5x38.5 %
průměr 1.38
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%10x76.9 %
75 – 50%2x15.4 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x23.1 %
průměrný6x46.2 %
nízký4x30.8 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x23.1 %
průměrný5x38.5 %
nízký5x38.5 %
průměr 2.15
Vybrat jiný předmět