Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P25B Statistická analýza dat II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 99 (24 %) Učebna: Z3 Termín: Čt,10:40
Poznámka: 2 paralelky - 15aMD360P25x01 a 03

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá9x37.5 %
dobrá11x45.8 %
průměrná4x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.24
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x12.5 %
přiměrěné21x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.14
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x73.9 %
průměr 1.33
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano15x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x50 %
žena12x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.12x50 %
Nmgr.12x50 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.5
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x75 %
75 – 50%2x8.3 %
50 – 25%3x12.5 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x8.3 %
nadprůměrné9x37.5 %
průměrné11x45.8 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x37.5 %
průměrný10x41.7 %
nízký5x20.8 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x33.3 %
průměrný14x58.3 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět