Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P25A Statistická analýza dat II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 14 / 99 (14 %) Učebna: Z3 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x14.3 %
dobrá7x50 %
průměrná5x35.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano13x92.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x14.3 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne11x78.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.79
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano10x71.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.92
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1.67
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1.67
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano14x100 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x42.9 %
žena8x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.14x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x64.3 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné6x42.9 %
podprůměrné3x21.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x14.3 %
průměrný6x42.9 %
nízký6x42.9 %
průměr 2.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x21.4 %
průměrný9x64.3 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět