Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P06B Spektrální metody NMR I

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 25 / 40 (63 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá18x72 %
dobrá7x28 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.28
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano7x28 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano10x40 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano6x24 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano12x48 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x4 %
přiměrěné21x84 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.95

Vyučující

Dračínský Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano6x24 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Tošner Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1.33
Dračínský Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Tošner Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x80 %
průměr 1
Dračínský Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano6x24 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x48 %
průměr 1.62
Tošner Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x24 %
žena19x76 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.4x16 %
Nmgr.19x76 %
Ph.D.2x8 %
průměr 1.92
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé24x96 %
opakovaně1x4 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x64 %
75 – 50%5x20 %
50 – 25%4x16 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x16 %
nadprůměrné5x20 %
průměrné15x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x4 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký15x60 %
průměrný8x32 %
nízký2x8 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký16x64 %
průměrný8x32 %
nízký1x4 %
průměr 1.4
Vybrat jiný předmět