Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS750P01 Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi

Studijní oddělení Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 23 / 38 (61 %) Učebna: PUA Termín: Po,14:50
Poznámka: 3 paralelky - 15aMS750P01x01, 02, 03

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá8x34.8 %
dobrá11x47.8 %
průměrná4x17.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x26.1 %
přiměrěné15x65.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.71

Vyučující

Tesaříková Březinová Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.27
Lukášová Radka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano11x50 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.14
Tesaříková Březinová Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Lukášová Radka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Tesaříková Březinová Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1
Lukášová Radka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x81.8 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x34.8 %
žena15x65.2 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x86.4 %
Nmgr.3x13.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x86.4 %
75 – 50%3x13.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné18x78.3 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x30.4 %
průměrný12x52.2 %
nízký4x17.4 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x30.4 %
průměrný14x60.9 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět