Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P55 Severní Amerika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 88 (14 %) Učebna: VG Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x16.7 %
dobrá3x25 %
průměrná6x50 %
špatná1x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano3x25 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x25 %
přiměrěné7x58.3 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.82

Vyučující

Jeleček Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x25 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne3x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Matoušková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Jeleček Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.67
Matoušková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.1
Jeleček Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 1.5
Matoušková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.42
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.55
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x58.3 %
žena5x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.11x91.7 %
Nmgr.1x8.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%8x66.7 %
75 – 50%3x25 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x16.7 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné6x50 %
podprůměrné1x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x50 %
průměrný5x41.7 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x8.3 %
průměrný7x58.3 %
nízký4x33.3 %
průměr 2.25
Vybrat jiný předmět