Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421S31A Seminář ze sedimentární geologie

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 13 / 26 (50 %) Učebna: VP Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x23.1 %
dobrá2x15.4 %
průměrná8x61.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Opluštil Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.91
Opluštil Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.4
Opluštil Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne4x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.42

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x46.2 %
žena7x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.3x23.1 %
Nmgr.10x76.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.77
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé6x46.2 %
opakovaně7x53.8 %
průměr 1.54
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%2x15.4 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.54
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné6x46.2 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký1x7.7 %
průměrný10x76.9 %
nízký2x15.4 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný8x61.5 %
nízký5x38.5 %
průměr 2.38
Vybrat jiný předmět