Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330S64 Seminář z geoekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 24 / 30 (80 %) Učebna: Z1 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x16.7 %
dobrá13x54.2 %
průměrná7x29.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.7
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano12x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano12x50 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x70.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x29.2 %
průměr 2

Vyučující

Lipský Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano12x50 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Romportl Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Lipský Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.65
Romportl Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Lipský Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x70.8 %
průměr 1.71
Romportl Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x54.2 %
průměr 1.55
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano12x50 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.96
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x50 %
žena12x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.4x16.7 %
Nmgr.19x79.2 %
Ph.D.1x4.2 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%23x95.8 %
75 – 50%1x4.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x12.5 %
nadprůměrné5x20.8 %
průměrné16x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x16.7 %
průměrný19x79.2 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x12.5 %
průměrný17x70.8 %
nízký4x16.7 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět