Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330S61 Seminář z fyzické geografie A

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 21 / 30 (70 %) Učebna: VEZ Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x14.3 %
dobrá7x33.3 %
průměrná7x33.3 %
špatná3x14.3 %
velmi špatná1x4.8 %
průměr 2.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne8x38.1 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 2.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano4x19 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit13x61.9 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x5 %
přiměrěné14x70 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 2

Vyučující

Vilímek Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.3
Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne7x38.9 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 2.64
Vilímek Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2.13
Vilímek Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x81 %
průměr 1.75
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x84.2 %
průměr 2.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x57.1 %
žena9x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.4x19 %
Nmgr.17x81 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.81
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%20x95.2 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné5x23.8 %
průměrné13x61.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x9.5 %
průměrný14x66.7 %
nízký5x23.8 %
průměr 2.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný15x71.4 %
nízký6x28.6 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět