Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230S02A Seminář z analytické chemie

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 13 / 20 (65 %) Učebna: CH2 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x23.1 %
dobrá6x46.2 %
průměrná4x30.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké2x15.4 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2

Vyučující

Barek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.82
Rychlovský Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.09
Sobotníková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.9
Barek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.3
Rychlovský Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.22
Sobotníková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.22
Barek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.29
Rychlovský Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.89
Sobotníková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%13x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x30.8 %
průměrný9x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x7.7 %
průměrný8x61.5 %
nízký4x30.8 %
průměr 2.23
Vybrat jiný předmět