Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130C78C Růst a vývoj rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 16 / 20 (80 %) Učebna: B10 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x43.8 %
dobrá8x50 %
průměrná1x6.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x93.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2

Vyučující

Petrášek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Bokvaj Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.14
Kulichová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2
Petrášek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Bokvaj Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.31
Kulichová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.38
Petrášek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1.25
Bokvaj Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x93.3 %
průměr 1
Kulichová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x93.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x25 %
žena12x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné2x12.5 %
průměrné12x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x43.8 %
průměrný8x50 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x18.8 %
průměrný13x81.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět