Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P23 Rostliny a stres

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 7 / 18 (39 %) Učebna: KFR Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá1x14.3 %
dobrá6x85.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano5x71.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné4x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 2

Vyučující

Hála Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Soukup Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Lipavská Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Hála Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Soukup Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Lipavská Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Hála Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 1
Soukup Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x57.1 %
průměr 1
Lipavská Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.83

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x28.6 %
žena5x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.1x14.3 %
Nmgr.5x71.4 %
Ph.D.1x14.3 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé6x85.7 %
opakovaně1x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%6x85.7 %
75 – 50%1x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x28.6 %
průměrné5x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x28.6 %
průměrný5x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x28.6 %
průměrný5x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět