Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P30 Rostlinná cytologie

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 58 / 137 (42 %) Učebna: B7 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá38x66.7 %
dobrá17x29.8 %
průměrná2x3.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x39.7 %
spíše ano23x39.7 %
spíše ne12x20.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x58.6 %
spíše ano22x37.9 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano43x74.1 %
spíše ano10x17.2 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.2 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x48.3 %
spíše ano21x36.2 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x12.1 %
průměr 1.49
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x8.6 %
přiměrěné43x74.1 %
nízké1x1.7 %
nemohu posoudit9x15.5 %
průměr 1.92

Vyučující

Schwarzerová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x55.2 %
spíše ano23x39.7 %
spíše ne3x5.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Fišerová Františka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x17 %
spíše ano21x39.6 %
spíše ne11x20.8 %
rozhodně ne2x3.8 %
nemohu posoudit10x18.9 %
průměr 2.14
Schwarzerová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano54x93.1 %
spíše ano4x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Fišerová Františka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x60.4 %
spíše ano9x17 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x20.8 %
průměr 1.26
Schwarzerová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x22.4 %
spíše ano3x5.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x72.4 %
průměr 1.19
Fišerová Františka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x7.7 %
spíše ano4x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit44x84.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano48x82.8 %
spíše ano10x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano56x96.6 %
spíše ano1x1.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano47x81 %
spíše ano9x15.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž15x25.9 %
žena43x74.1 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.56x96.6 %
Nmgr.2x3.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé58x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%39x67.2 %
75 – 50%16x27.6 %
50 – 25%1x1.7 %
méně než 25%2x3.4 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x3.4 %
nadprůměrné20x34.5 %
průměrné35x60.3 %
podprůměrné1x1.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký20x34.5 %
průměrný33x56.9 %
nízký5x8.6 %
průměr 1.74
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký23x40.4 %
průměrný33x57.9 %
nízký1x1.8 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět