Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P10 Reprodukční biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 30 (43 %) Učebna: B312 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá6x46.2 %
dobrá5x38.5 %
průměrná2x15.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.91

Vyučující

Kaňka Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.5
Kaňka Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Kaňka Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž1x7.7 %
žena12x92.3 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.7x53.8 %
Nmgr.5x38.5 %
Ph.D.1x7.7 %
průměr 1.54
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%2x15.4 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.62
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x76.9 %
průměrný2x15.4 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x23.1 %
průměrný9x69.2 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět