Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P57D Repetitorium středoškolské matematiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 6 / 274 (2 %) Učebna: CH9 Termín: Út,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x50 %
dobrá3x50 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x16.7 %
přiměrěné5x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83

Vyučující

Šmejkalová Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Šmejkalová Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Šmejkalová Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x50 %
žena3x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.6x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé5x83.3 %
opakovaně1x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%4x66.7 %
75 – 50%2x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x33.3 %
nadprůměrné1x16.7 %
průměrné2x33.3 %
podprůměrné1x16.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký1x16.7 %
průměrný5x83.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x33.3 %
průměrný4x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět