Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P57B Repetitorium středoškolské matematiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 12 / 274 (4 %) Učebna: D Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x16.7 %
dobrá5x41.7 %
průměrná5x41.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x25 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x58.3 %
průměr 2.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x33.3 %
přiměrěné5x41.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.56

Vyučující

Pecková Monika ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.58
Pecková Monika je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Pecková Monika je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x50 %
žena6x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x75 %
75 – 50%1x8.3 %
50 – 25%2x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné5x41.7 %
podprůměrné4x33.3 %
špatné0x0 %
průměr 3.08
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x25 %
průměrný4x33.3 %
nízký5x41.7 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný7x58.3 %
nízký5x41.7 %
průměr 2.42
Vybrat jiný předmět