Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P57A Repetitorium středoškolské matematiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 64 / 274 (23 %) Učebna: Z1 Termín: St,13:10
Poznámka: 4 paralelky - 15aMS710P57x12 a x02, 03, 04

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá20x31.3 %
dobrá34x53.1 %
průměrná10x15.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.84
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x30.2 %
spíše ano29x46 %
spíše ne11x17.5 %
rozhodně ne4x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano45x70.3 %
spíše ano13x20.3 %
spíše ne3x4.7 %
rozhodně ne3x4.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x31.3 %
spíše ano21x32.8 %
spíše ne8x12.5 %
rozhodně ne3x4.7 %
nemohu posoudit12x18.8 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x28.1 %
spíše ano20x31.3 %
spíše ne6x9.4 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit18x28.1 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké20x31.3 %
přiměrěné36x56.3 %
nízké4x6.3 %
nemohu posoudit4x6.3 %
průměr 1.73

Vyučující

Rubešová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x22.2 %
spíše ano26x41.3 %
spíše ne13x20.6 %
rozhodně ne7x11.1 %
nemohu posoudit3x4.8 %
průměr 2.22
Rubešová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano42x65.6 %
spíše ano19x29.7 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Rubešová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x25 %
spíše ano15x23.4 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x48.4 %
průměr 1.58
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano43x67.2 %
spíše ano19x29.7 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano56x87.5 %
spíše ano5x7.8 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano45x70.3 %
spíše ano15x23.4 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž26x40.6 %
žena38x59.4 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.64x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé64x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%56x88.9 %
75 – 50%5x7.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x3.2 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré6x9.5 %
nadprůměrné10x15.9 %
průměrné40x63.5 %
podprůměrné6x9.5 %
špatné1x1.6 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký14x21.9 %
průměrný34x53.1 %
nízký16x25 %
průměr 2.03
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x15.6 %
průměrný43x67.2 %
nízký11x17.2 %
průměr 2.02
Vybrat jiný předmět