Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550S08 Práce s odbornou literaturou

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 19 / 22 (86 %) Učebna: B12 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x21.1 %
dobrá9x47.4 %
průměrná6x31.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2.07
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké14x73.7 %
přiměrěné3x15.8 %
nízké2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37

Vyučující

Frouz Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2.13
Frouz Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Frouz Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x15.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x26.3 %
žena14x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x84.2 %
75 – 50%2x10.5 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x15.8 %
průměrný12x63.2 %
nízký4x21.1 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x10.5 %
průměrný8x42.1 %
nízký9x47.4 %
průměr 2.37
Vybrat jiný předmět