Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C252 První pomoc ve škole (bloková)

Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/3 Z; 2 kr.
Respondentů: Učebna: B2P Termín: Po,09:00
Poznámka: bloková - paralelka 2

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá16x94.1 %
dobrá1x5.9 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2

Vyučující

Kuba Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Melounová Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Kutmonová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Kuba Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Melounová Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kutmonová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Kuba Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x76.5 %
průměr 1.25
Melounová Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x88.2 %
průměr 1.5
Kutmonová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x88.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x11.8 %
žena15x88.2 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.12x70.6 %
Nmgr.5x29.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.29
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%17x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné9x52.9 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký16x94.1 %
průměrný1x5.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký16x94.1 %
průměrný1x5.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.06
Vybrat jiný předmět