Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421C21A3 Praktikum ze všeobecné geologie I

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 16 / 53 (30 %) Učebna: G1 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá6x37.5 %
dobrá10x62.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x31.3 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.67

Vyučující

Tomek Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Tomek Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Tomek Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.58
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x56.3 %
žena7x43.8 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné7x43.8 %
průměrné7x43.8 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x56.3 %
průměrný6x37.5 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x56.3 %
průměrný7x43.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Vybrat jiný předmět