Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C01A Praktikum z laboratorní techniky biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 14 / 74 (19 %) Učebna: BPP Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x50 %
dobrá6x42.9 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x7.1 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné11x78.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.92

Vyučující

Bořek Dohalská Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Hlouchová Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Jeřábek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.23
Bořek Dohalská Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Hlouchová Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Jeřábek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Bořek Dohalská Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Hlouchová Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.62
Jeřábek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%14x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x57.1 %
průměrný4x28.6 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x42.9 %
průměrný6x42.9 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět