Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230C11B Praktikum z analytické chemie

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 21 / 35 (60 %) Učebna: PA Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá19x90.5 %
dobrá2x9.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano4x19 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x23.8 %
přiměrěné15x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.75

Vyučující

Nesměrák Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Bosáková Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Křížek Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.29
Nesměrák Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Bosáková Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Křížek Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.07
Nesměrák Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.2
Bosáková Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.2
Křížek Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x33.3 %
žena14x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%20x95.2 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné14x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký18x85.7 %
průměrný2x9.5 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.19
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký17x81 %
průměrný4x19 %
nízký0x0 %
průměr 1.19
Vybrat jiný předmět