Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P11C Populační vývoj České republiky

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 64 (38 %) Učebna: VEZ Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x8.3 %
dobrá15x62.5 %
průměrná7x29.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x12.5 %
přiměrěné17x70.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.85

Vyučující

Fialová Ludmila ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano6x25 %
spíše ne14x58.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.48
Kocourková Jiřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano17x70.8 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Fialová Ludmila je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.39
Kocourková Jiřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.48
Fialová Ludmila je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x66.7 %
průměr 1.75
Kocourková Jiřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano6x25 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x58.3 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano15x62.5 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x29.2 %
žena17x70.8 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.11x45.8 %
Nmgr.13x54.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.54
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%20x83.3 %
75 – 50%3x12.5 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x8.3 %
nadprůměrné6x25 %
průměrné16x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x25 %
průměrný16x66.7 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x12.5 %
průměrný19x79.2 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět