Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P09 Populační prognózy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 9 / 70 (13 %) Učebna: LR Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x33.3 %
dobrá4x44.4 %
průměrná2x22.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x33.3 %
přiměrěné6x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Vyučující

Kučera Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Kučera Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Kučera Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x55.6 %
žena4x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.8x88.9 %
Nmgr.1x11.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé8x88.9 %
opakovaně1x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%6x66.7 %
75 – 50%2x22.2 %
50 – 25%1x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x22.2 %
průměrné7x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x33.3 %
průměrný5x55.6 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x33.3 %
průměrný6x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět