Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG422P40 Paleobiologie

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 28 / 84 (33 %) Učebna: VP Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x48.1 %
dobrá11x40.7 %
průměrná3x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne6x21.4 %
rozhodně ne3x10.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x78.6 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano7x25 %
spíše ne8x28.6 %
rozhodně ne5x17.9 %
nemohu posoudit6x21.4 %
průměr 2.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit16x59.3 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x3.6 %
přiměrěné17x60.7 %
nízké1x3.6 %
nemohu posoudit9x32.1 %
průměr 2

Vyučující

Kraft Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Fatka Oldřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.72
Sakala Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano10x40 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 2.16
Kraft Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Fatka Oldřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano2x8 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.17
Sakala Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x37.5 %
průměr 1.27
Kraft Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x92.3 %
průměr 1
Fatka Oldřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x92 %
průměr 1.5
Sakala Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x95.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.52
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x96.4 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x75 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž11x39.3 %
žena17x60.7 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.25x89.3 %
Nmgr.2x7.1 %
Ph.D.1x3.6 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x70.4 %
75 – 50%7x25.9 %
50 – 25%1x3.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x10.7 %
nadprůměrné7x25 %
průměrné17x60.7 %
podprůměrné1x3.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký12x42.9 %
průměrný12x42.9 %
nízký4x14.3 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký13x48.1 %
průměrný10x37 %
nízký4x14.8 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět