Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P63A Ornitologie I

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 13 / 44 (30 %) Učebna: B2P Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x53.8 %
dobrá6x46.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké2x15.4 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.17

Vyučující

Exnerová Alice ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Fuchs Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Exnerová Alice je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Fuchs Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Exnerová Alice je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 2
Fuchs Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž1x7.7 %
žena12x92.3 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.4x30.8 %
Nmgr.9x69.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.69
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%2x15.4 %
50 – 25%2x15.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné1x7.7 %
průměrné10x76.9 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x69.2 %
průměrný4x30.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x38.5 %
průměrný8x61.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět