Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P55 Odpady

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 33 (39 %) Učebna: B14 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá1x7.7 %
dobrá9x69.2 %
průměrná3x23.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2

Vyučující

Benešová Libuše ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Innemanová Petra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Benešová Libuše je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Innemanová Petra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Benešová Libuše je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 2.14
Innemanová Petra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.12x92.3 %
Nmgr.1x7.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné10x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x46.2 %
průměrný6x46.2 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x46.2 %
průměrný7x53.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět