Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P71 Obecná histologie - mikroskopická anatomie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 159 (11 %) Učebna: B3 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x16.7 %
dobrá7x38.9 %
průměrná5x27.8 %
špatná3x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x11.1 %
přiměrěné11x61.1 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.93

Vyučující

Halašková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.35
Hovořáková Mária ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 2
Halašková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.69
Hovořáková Mária je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.5
Halašková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne3x16.7 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 3
Hovořáková Mária je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.17x94.4 %
Nmgr.1x5.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%10x55.6 %
75 – 50%3x16.7 %
50 – 25%3x16.7 %
méně než 25%2x11.1 %
průměr 1.83
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné10x55.6 %
průměrné6x33.3 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.39
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x33.3 %
průměrný10x55.6 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x27.8 %
průměrný11x61.1 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět