Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P58 Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 29 / 60 (48 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,11:30
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x44.8 %
dobrá9x31 %
průměrná5x17.2 %
špatná2x6.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano9x31 %
spíše ne5x17.2 %
rozhodně ne4x13.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x10.3 %
přiměrěné24x82.8 %
nízké1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.93

Vyučující

Vlčková Blanka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne10x34.5 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Vlčková Blanka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.31
Vlčková Blanka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x72.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x58.6 %
spíše ano9x31 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x20.7 %
žena23x79.3 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé27x93.1 %
opakovaně2x6.9 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%25x86.2 %
75 – 50%1x3.4 %
50 – 25%2x6.9 %
méně než 25%1x3.4 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x6.9 %
nadprůměrné6x20.7 %
průměrné19x65.5 %
podprůměrné2x6.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x34.5 %
průměrný10x34.5 %
nízký9x31 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x31 %
průměrný15x51.7 %
nízký5x17.2 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět