Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P54H Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 25 / 338 (7 %) Učebna: CH8 Termín: St,08:10
Poznámka: 2 paralelky cvičení 15aMC260P54x13 a x14

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x8 %
dobrá7x28 %
průměrná10x40 %
špatná6x24 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.8
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano12x48 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano10x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano10x40 %
spíše ne5x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.87
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano11x44 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.74
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x16 %
přiměrěné18x72 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.82

Vyučující

Uchman Mariusz Marcin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x16 %
spíše ne12x48 %
rozhodně ne8x32 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 3.17
Uchman Mariusz Marcin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano7x28 %
spíše ne10x40 %
rozhodně ne3x12 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.5
Uchman Mariusz Marcin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit16x64 %
průměr 2.11
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano8x32 %
spíše ne11x44 %
rozhodně ne3x12 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.56
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x12 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano7x28 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x24 %
žena19x76 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé23x92 %
opakovaně2x8 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%24x96 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné8x32 %
průměrné14x56 %
podprůměrné1x4 %
špatné1x4 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x12 %
průměrný18x72 %
nízký4x16 %
průměr 2.04
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x20 %
průměrný17x68 %
nízký3x12 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět