Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P54E Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 20 / 338 (6 %) Učebna: CH8 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá8x40 %
dobrá10x50 %
průměrná2x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano13x65 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano12x60 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x25 %
přiměrěné12x60 %
nízké2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.84

Vyučující

Šmejkal Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano10x50 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 2
Šmejkal Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Šmejkal Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 1.21
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x45 %
žena11x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%13x65 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%2x10 %
méně než 25%3x15 %
průměr 1.75
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné12x60 %
podprůměrné2x10 %
špatné1x5 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x10 %
průměrný14x70 %
nízký4x20 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x15 %
průměrný16x80 %
nízký1x5 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět