Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P54C Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 21 / 338 (6 %) Učebna: CH4 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x61.9 %
dobrá8x38.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné18x85.7 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 2.05

Vyučující

Hajduová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85
Hajduová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Hajduová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x23.8 %
průměr 1.19
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x33.3 %
žena14x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné8x38.1 %
průměrné10x47.6 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x28.6 %
průměrný14x66.7 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x23.8 %
průměrný15x71.4 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět