Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P54A Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 37 / 338 (11 %) Učebna: CH4 Termín: Po,14:00
Poznámka: 2 paralelky cvičení - 15aMC260P54x09 a 12

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x18.9 %
dobrá16x43.2 %
průměrná10x27 %
špatná4x10.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x43.2 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.66
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x70.3 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x37.8 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano22x59.5 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x16.2 %
přiměrěné29x78.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.83

Vyučující

Stratilová Urválková Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x8.1 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne15x40.5 %
rozhodně ne3x8.1 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 2.53
Stratilová Urválková Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.47
Stratilová Urválková Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x40.5 %
spíše ano10x27 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x29.7 %
průměr 1.46
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano24x64.9 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x89.2 %
spíše ano2x5.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x32.4 %
žena25x67.6 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé36x97.3 %
opakovaně1x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%31x83.8 %
75 – 50%3x8.1 %
50 – 25%1x2.7 %
méně než 25%2x5.4 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x8.1 %
nadprůměrné8x21.6 %
průměrné25x67.6 %
podprůměrné1x2.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x13.5 %
průměrný28x75.7 %
nízký4x10.8 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x27 %
průměrný18x48.6 %
nízký9x24.3 %
průměr 1.97
Vybrat jiný předmět